Lilla Veterinärinrättningen

©Lilla Veterinärinrättningen 2012                     Webmaster: info(at)lillavet.se

Home

Kontakt

Lilla vet

Om oss

Länkar

Ultraljud

Sena avbokningar

GDPR


Sena avbokningar

(på förekommen anledning några gånger för mycket)


För oss är det viktigt att att varje patient får "sin" tid vid besöket här. Därför försöker vi alltid se till att boka så det inte blir stressigt innan nästa kommer.

Självklart kan man behöva avboka med kort varsel av olika akuta anledningar. Men vid sena avbokningar, på grund av icke akuta orsker, när man kunde bokat av eller bokat om tidigare så har vi ingen möjlighet att erbjuda tiden åt någon annan. Detta innebär att patienter som velat ha tid men inte fått står utan då vi har den otroliga förmånen att oftast ha fullt i tidboken. Och eftersom vi strävar efter att hålla oss till en liten verksamhet med fullt fokus på varje patient så blir det även ett kännbart inkomstbortfall för kliniken när det blir en sent tillkommen lucka i bokningen.


Följande gäller från nu:


Avbokning/ombokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare utan godtagbar anledning (vi är inte stelbent omänskliga för saker som inträffar akut) eller om man uteblir från sitt besök kommer vi att fakturera en avgift på 350 kr + 40 kr i fakturaavgift.